Co všechno můžete zažít při relaxacích a meditacích se šamanským bubnem

 

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o relaxaci a meditaci s šamanským bubnem a nestihli jste se zeptat. Zde jsou odpovědi na velmi často vyskytující se zážitky při relaxacích a  meditacích s bubnem, které můžete zažít.

Barvy

Při meditacích často můžeme vidět barvy. Nejčastěji mluvíte o barvě fialové. Je to silná léčivá barva, barva intuice, jasnovidnosti. Vidíte někdy také jiné barvy, jsou to většinou barvy  čaker, které je potřeba posílit.

Vize

Vibrace bubnu je velmi silná a léčivá. Nejčastěji nás zavede do vizí, ve kterých jsou pro nás léčivé vzkazy a obrazy. Čím složitější vize je, tím větší je šance a možnost dovědět se mnoho pro nás důležitých informací. Hluboké meditace jsou výborné také díky tomu, že můžeme ovlivnit co říkáme a děláme ve vizích my, nikoliv, co je nám v meditacích říkáno, ukazováno.

Kašel

Dalším častým jevem je kašel. Protože z těla odchází věci, které nám již neslouží, můžeme je vykašlat. Hodně známý slovní obrat, „kašlu na to,  se na to vykašlu“.Takže není potřeba se bát, že budete rušit ostatní, ale přišli jste se léčit.

Pocit na zvracení

Odcházení negativních věcí a emocí se často může projevit také pocitem na zvracení. Tady doporučuji, tento stav prodýchat a negativní věci odfouknout.

Brnění a pocit horka

Velmi častým jevem, který vás provází při meditacích je brnění různých částí těla a pocit horka. Jsou to silné vibrace, které jdou přímo do vašich orgánů a částí těla, která potřebují dodat sílu a energii. Rozvibrují je na vyšší vibraci. To má za následek, že po meditaci, můžete cítit pobolívání léčeného místa. Je to pro to, že vysoká vibrace léčila a léčené místo to cítí. Čištění může ještě několik hodin či dní dobíhat. Říká se, co bolí, to se čistí, tady to platí dvojnásob.

Pocit chladu

Dalším častým hlášeným jevem je pocit zimy, zimnice. Ve změněných stavech vědomí teplota těla klesá. Může nám být trochu chladno. Pokud jde naše tělo do zimnice až třesu, odchází z nás velmi nepříjemné negativní věci, zážitky, které si nevědomě držíme.

Pláč

Je dobré zmínit také pláč. Někdo může při meditacích plakat, tím se hodně čistí naše emoce a odchází stres a napětí.

Na závěr musím zmínit to úplně nejdůležitější.

Změny

Meditace nekončí s posledním úderem bubnu, ale tím to teprve všechno začíná. Již po cestě domů a v dalších dnech poté, mohou přicházet různé synchronicity, životní změny a postoje k sobě a k okolí. Je dobré být připraven všechny tyto změny do života přivítat a přijmout.

Závěr

Každý cítí, vidí, vnímá meditace jinak. Každý má komunikaci se svým vnitřním vesmírem jinou. Někdo vidí barvy, jiný vize, další slyší hudbu nebo cítí vibraci na těle. Všechno je v pořádku, není potřeba se srovnávat se zkušenostmi ostatních.

 

Časem lidé začali klást větší důraz na informace související s jejich fyzickými potřebami, a tím postupně ztratili kontakt se svojí duchovní podstatou. Tak se narušily komunikační systémy určené ke spojení lidstva s vyššími principy života a správným vývojem. Lidé tak vstoupili do světa iluzí ovládaných strachem, citovými turbulencemi a válkami, odcizili se přírodě, vypadli z rytmu života a přestali přijímat pomoc z duchovního světa a duchovně růst.

Indiáni vnímají buben: „Buben je posvátný, jeho kulatý tvar představuje celý vesmír a jeho stálý rytmus je puls srdce, které tluče jeho středu. Jeho zvuky nás probouzejí a pomáhají nám pochopit tajemství a moc všech věcí.“

řeč bubnu je velice jednoduchá a pomáhá vnímat věci takové, jaké jsou.

Buben probouzí jen to, co v člověku vždy bylo. Rezonující hlas bubnu vyjadřuje základní rytmické vzorce pozorované člověkem v přírodě – čtyři roční období, tep srdce, příliv a odliv a další. Rytmus je univerzálním jazykem života a není-li přítomen, vyhledáváme ho, protože je nám vždy příjemný. Rytmy bubnu pokrývají celou škálu lidských pocitů a umožňují jejich uspokojivé vyjádření. Člověk se po bubnování stává uvolněnější a dává zřetelněji najevo své pocity. Mnozí lidé v sobě zadržují tak dlouho své emoce, až je sami přestanou vnímat. Všechny způsoby vytěsnění pocitů zapříčiňují problémy v životě v podobě nemocí nebo neschopností vztahů. Dalším důvodem pro napětí v těle může být určitý druh nutkání k sebekontrole. Bubnování pocity znova osvobozuje. Učíme se znovu plakat, smát se, zpívat, vzdát se kontroly a rozpoznat, kde jsou hlubokosáhlé duševní bolesti, které je třeba uzdravit. Jejich poznání je prvním krokem ke zlepšení.

Zvuk bubnu zaujme naši pozornost a umožní naší mysli, aby putovala svobodněji. Když během bubnování nasloucháme, přechází tělo jakoby samovolně do hluboce uvolněného stavu. Podvědomí přejímá postupně vládu nad tělem a může vyvolat různé asociace, vize a také hluboké léčení. Bubnující někdy pociťují cukání, teplo, dojetí, příliv emocí, mravenčení a často také dochází ke kontaktu s duchovním světem. Díky bubnování se člověk dostává do souladu se sebou samým i s okolím. Tělo se otevírá přirozeným a životně prospěšným rytmům, stáváme se totožnými s rytmem prapůvodním, který pulzuje vším, co existuje, přesahujeme čas a prostor.

Tep bubnu synchronizuje obě mozkové hemisféry. Jakmile začnou naše hemisféry pracovat harmonicky, dojde ke změně fyziologie mozkových vln do fází vyššího vědomí. Podle vědeckých výzkumů rytmické bubnování aktivuje mnoho senzorických a motorických korových center mozku, které při běžné činnosti nejsou využity, spouští vyplavení endorfinů a dopaminů z mozku. Zároveň se sjednocuje mužská a ženská energie v člověku v jedinou, vitální „životní sílu“, tmel, který drží život pohromadě.

Bubnování zvyšuje frekvence, na kterých vibrujeme, a tak se vzdalujeme od pomalejších vibrací vzteku, viny a strachu a odstraňujeme bloky. Když lidé bubnují společně, postupně se jejich mozkové frekvence slaďují na jednu úroveň. Díky tomuto fenoménu se používaly bubny ve všech kmenových kulturách před přijetím důležitých rozhodnutí, při přechodových rituálech či předtím, než se muži vydali do boje nebo na lov.

Bubnování s dalšími lidmi v kruhu je většinou jednohlasné, rytmus bývá zúčastněnými intuitivně střídán a individuální energie jednotlivých bubnů se sjednocují v mocnou sílu, několikanásobně přesahující jejich prostý součet. Této energii se můžeme otevřít a plně ji procítit. Obvykle se dostavuje obrovská radost a zároveň se tím rozpouštějí některé blokády. Navíc tyto energie čistí prostor kolem.

Bubnování může také prospět partnerskému vztahu. Když vznikne napětí, pomůže ho improvizace s bubnem uvolnit a posílit společný život. Tímto hravým způsobem je tak uvolněna nálada a lidé se vzájemně učí druhému porozumět, přijmout ho a nechat se jím inspirovat.

Při bubnování neexistují žádné „nejlepší“ nebo „správné“ tempo ani rytmus, protože každému vyhovují u různých příležitostí jiné. Individuální prožívání zůstává zachováno podle svobodné vůle bubnujících. Mezi paličkou a bubnem proudí harmonická energie (životní síla nebo vůle), je dobré otevřít se pocitům.

Každý člověk, který se narodil na planetu Zemi, zde má splnit určitý individuální úkol, který musí vykonat opravdu jen on sám a nikdo jiný. Tento konkrétní úkol představuje jeden dílek v mozaice skládané z úkolů všech lidí, a pokud nedojde k jeho naplnění, je to na úkor nejen jeho samého, ale i celé společnosti. Někdy můžeme mít pocit, že se na nás valí příliš mnoho problémů, které nám zpočátku připadají nad naše síly. Naštěstí pro nás ve Vesmírném řádu neřešitelné problémy vlastně neexistují. Je třeba si uvědomit svoji zodpovědnost za vlastní život, problém přijmout, rozhodnout se pro jeho řešení a činorodostí ho začít řešit. Máme mnoho možností a jednou z nich je právě také bubnování a Buben – Přítel a Pomocník.

 

0 comments on “Co všechno můžete zažít při relaxacích a meditacích se šamanským bubnemAdd yours →

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Skip to content